Welkom op de website van de vakgroep Medisch Pedagogische Zorg Nederland.
De medisch pedagogische zorg heeft als missie het waarborgen van de ontwikkeling, opvoeding en dagelijks functioneren van kinderen tijdens ziekte, opname en behandeling. Het uitgangspunt van de medisch pedagogisch zorgverlener is om zo optimaal mogelijke zorg te bieden die aansluit bij de behoeften en belevingswereld van het kind en het gezin. De doelen van de medisch pedagogische zorg richten zich op preventie van problemen op (ortho)pedagogisch en psychosociaal gebied van patiënten van 0-18 jaar gedurende hun behandeling of opname. De expertise en kennis van de medisch pedagogisch zorgverlener ligt op psychosociaal gebied. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat de opname zo prettig mogelijk verloopt (voor zowel het kind als het gezin), met zo min mogelijke stress.
Doormiddel van kennis en ervaringen uitwisselen en het bundelen van krachten zet de vakgroep zich in voor professionalisering en profilering van de Medisch Pedagogische Zorg.

De vakgroep Medisch Pedagogische Zorg bestaat uit alle medisch pedagogisch zorgverleners in Nederland die zich actief willen inzetten. In regio overleggen komen collega’s bij elkaar om regionale punten en casuïstiek te bespreken. Regiovertegenwoordigers van de regio’s komen drie keer per jaar bij elkaar om landelijke thema’s te bespreken. De gedeelde kennis en spelende vragen worden weer teruggekoppeld naar de regio’s. Een aantal collega’s uit de landelijke vakgroep draagt zorg voor de lopende processen en organisatie van bijeenkomsten. Ook zijn er een aantal werkgroepen die zie zich bezig houden met specifieke projecten of thema’s.

In samenwerking met stichting Kind en Ziekenhuis is na onderzoek een expertise profile uitgebracht. Het expertiseprofiel geeft een duidelijk beeld van het vak van de medisch pedagogisch zorgverlener. De taken van het beroep, ontwikkelingen die het vak door de jaren heen heeft doorgemaakt en randvoorwaarden en aanbevelingen om het vak uit te kunnen oefenen staan beschreven in het expertiseprofiel.

In juni organiseren we een jaarlijks symposium voor medisch pedagogisch zorgverleners. Het symposium bestaat uit een aantal sprekers en workshops die aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de Medisch Pedagogische Zorg.

Drie tot vier keer per jaar verstuurd de vakgroep een nieuwsbrief naar medisch pedagogisch zorgverleners en hun leidinggevende. In de nieuwsbrief staan conclusies van de landelijke thema’s beschreven. Daarnaast informeert de vakgroep via deze weg over initiatieven uit de praktijk.

Op het Kenniscafé van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een besloten forum beschikbaar voor medisch pedagogisch zorgverleners. Op het forum wisselen medisch pedagogisch zorgverleners uit diverse ziekenhuizen kennis en ervaring uit. Daarnaast plaatst de vakgroep regelmatig nieuwe informatie. Aanmelden voor het Kenniscafé kan door (uw werk e-mailadres) te sturen naar: pedagogischezorgziekenhuisnl@gmail.com

Op de www.kindenzorg.nl verschijnt regelmatig een column waarin een medisch pedagogisch zorgverlener vertelt over ervaringen uit zijn of haar werk.